Lidmaatschap

Proeflessen

Al nieuwsgierig naar de trainingen? Neem contact op met de ledenadministratie om je aan te melden voor een gratis proefles bij de verschillende lessen/trainers (max. 3 proeflessen per persoon). Zo kom je er achter welke groep en training het beste bij jou past.

Inschrijven

Voor je inschrijft is het handig te weten waar je aan toe bent. Lees daarom de inschrijfvoorwaarden.

Je kan je opgeven door gebruik te maken van het inschrijfformulier.  Er wordt
€ 3,50 aan inschrijfgeld gerekend.  

Tegelijk met het inschrijfformulier ontvangen wij graag een ingevulde machtiging​om de contributie te kunnen incasseren.
 
In verband met de invoering van de AVG heeft het bestuur haar leden in 2018 geïnformeerd hoe persoonsgegevens worden verwerkt en waartoe ze gebruikt worden. Dit is terug te lezen in de privacyverklaring van de vereniging.

Contributie

Je gaat een lidmaatschap aan voor telkens een periode van drie maanden. Gedurende deze drie maanden kan je één of twee keer per week een uur trainen, in- en/of outdoor.

Prijzen 2023
Indoor – 40 lessen per jaar:
​€ 42,00 per kwartaal, voor 1 uur per week

Outdoor – 50 lessen per jaar:
​€ 48,00 per kwartaal, voor 1 uur per week
De outdoor-lessen gaan, behalve tijdens de kerstvakantie, in alle vakanties door.

​De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. Je dient ons hiertoe te machtigen met het daarvoor bestemde machtigingsformulier.  

Houdt ook rekening met het volgende:

Een paar afspraken

  • Geef wijzigingen in je persoonsgegevens (adres, e-mail, bankgegevens) zo spoedig mogelijk door aan de ledenadministratie. 
  • Als er sprake is van een blessure of andere zaken van voorbijgaande aard, dan loopt het lidmaatschap, en de betalingsverplichting, gewoon door.
  • Bij ernstige ziekte, kan – in overleg! – het lidmaatschap (tijdelijk) worden stopgezet​.

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer je wilt stoppen moet je minimaal één maand voor het einde van het kwartaal je lidmaatschap beëindigen. Opzeggen kan uitsluitend  schriftelijk of per email, door gebruik te maken van het formulier beëindiging lidmaatschap. Je kunt dit formulier per post of email verzenden naar  de ledenadministratie. Gegevens hiervoor staan op het formulier.
Een opzegging wordt door ons altijd schriftelijk of per email bevestigd.

Voor alle duidelijkheid:
Zeg dus op vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of vóór 1 december. 
Voorkom onnodige kosten en zeg op tijd op.